forex trading logo

Στοιχεία Επικοινωνίας

con_telΕργ. Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26500

con_tel+30 2610 996427

con_fax+30 2610 996818

emailButtonwebmaster AT apel.ee.upatras.gr

logo_upatraslogo_eclass

logo_ece


Αρχική 'Ερευνα Περιοχές Έρευνας Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικών Φορτίων
Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικών Φορτίων

  Το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, εθνικών και κοινοτικών, έχει αναπτύξει ένα φάσμα συστημάτων που δίνουν ευέλικτες λύσεις στην αυτοματοποίηση οικιών/κτιρίων με επικοινωνία μέσω των εφιστάμενων γραμμών ηλεκτρονικής ισχύος.
Όλα τα ανωτέρω έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με διαδικασίες ΙSO και έχουν δοκιμαστεί σε ειδικές συνθήκες και σε ολοκληρωμένα πιλοτικά έργα. Το Εργαστήριο Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων για την περαιτέρω προώθηση, αξιοποίηση και υποστήριξη αυτών των συστημάτων. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων απαρτίζεται από επιμέρους ευφυή συστήματα τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των γραμμών ισχύος δημιουργώντας ένα δίκτυο που βρίσκεται στην οικία του χρήστη αλλά μπορεί να καλύψει και μεγαλύτερα κτίρια. Γενικά τα ευφυή συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των παρακάτω ηλεκτρικών φορτίων:

  • Πλυντήρια: Πιάτων και Ρούχων
  • Θερμοσίφωνες: Κουζίνας και λουτρού
  • Κουζίνα
  • Φωτισμός (Γενικά)
  • Ψυγεία: Συντήρηση και καταψύκτης
  • Κλιματισμός (Όλα τα κλιματιστικά)
  • Υπόλοιπες Καταναλώσεις
  • Μηχανές παραγωγικής διαδικασίας χαμηλού φορτίου


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το επικοινωνιακό πρωτόκολλο είναι το βασικό λειτουργικό στοιχείο ενός τέτοιου συστήματος και προδιαγράφει την ανάπτυξη των εφαρμογών ελέγχου και τις δυνατότητες επικοινωνίας των υποσυστημάτων που διασυνδέονται. Το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε είναι το European Home Systems (EHS) Το EHS πρωτόκολλο είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο ελέγχεται και εκδίδεται από την EHSA Standarts Control Committee.
Στο πρωτόκολλο EHS οι επιμέρους συσκευές του δικτύου επικοινωνούν μεταξύ τους και κάθε συσκευή επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες κάποιας άλλης. Αυτό βασίζεται σε ένα ανοικτό (shared) επικοινωνιακό σύστημα με σαφείς προδιαγραφές για τις λειτουργίες που πρέπει να πληρούν οι επιμέρους συσκευές του συστήματος. Από την πλευρά του χρήστη ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο είναι βασισμένο στο EHS πρωτόκολλο, προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:


Συμβατότητα
Αναφέρεται και ως διαλειτουργικότητα (interoperability). Επιτρέπει τα υπάρχοντα προϊόντα να αντικατασταθούν από εναλλακτικά ανταγωνιστικά . Από την μεριά του καταναλωτή αυτό είναι πολύ καθοριστικό σημείο στα οικιακά δίκτυα διότι πρέπει να έχει την δυνατότητα μελλοντικά να εγκαταστήσει καλύτερα εναλλακτικά προϊόντα τα οποία να συνεργάζονται με τα υπάρχοντα.

Επεκτασιμότητα
Δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ξεκινήσει από μία μεμονωμένη εφαρμογή οικιακής αυτοματοποίησης την οποία να επεκτείνει σιγά - σιγά σε μία ολοκληρωμένη εφαρμογή.

Κοινή χρήση των συσκευών (device sharing)
Δίνεται η δυνατότητα σε διαφορετικές εφαρμογές να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες συσκευές όπως π.χ. η τηλεόραση να απεικονίσει πληροφορίες που αφορούν το σύστημα ασφάλειας και το σύστημα θέρμανσης.

Εύκολη τοποθέτηση συσκευών
Κάθε συσκευή του συστήματος μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε ρευματοδότη και να επικοινωνήσει με τις υπόλοιπες συσκευές του συστήματος.

Αυτόματη διάρθρωση (configuration)
Με την τοποθέτηση της συσκευής και χωρίς άλλη δική μας παρέμβαση να έχουμε επικοινωνία με το δίκτυο.

Plug and Play
Με την τοποθέτηση της συσκευής και χωρίς άλλη παρέμβαση το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λειτουργικές οντότητες της συσκευής.

ΕΥΦΥΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Οι παρακάτω ευφυές συσκευές έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ο διακόπτης ηλεκτρικών φορτίων είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για τον έλεγχο και την επιτήρηση της κατανάλωσης ενέργειας ηλεκτρικών φορτίων. Η συσκευή προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο του ηλεκτρικού φορτίου και απομακρυσμένη μέτρηση ρεύματος χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας ΕHS μέσω της γραμμής χαμηλής τάσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέθοδος ελέγχου φορτίου: SPST relay
Μέγιστο ρεύμα φορτίου: 16A

Συσκευασία:
1. Πλαστικό κουτί με ρευματολήπτη και ρευματοδότη τύπου schouko
2. Πλαστικό κουτί τύπου ράγας DIN

Μέτρηση ρεύματος: 0-16A χρησιμοποιώντας εσωτερικό μετασχηματιστή ρεύματος

Επικοινωνία μέσω γραμμής χαμηλής τάσης
1. Πρότυπο ΕΝ 50.065-1
2. Μέθοδος: FSK
3. Συχνότητα: 132.5ΚΗz
4. Ρυθμός: 2400bps
5. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: EHS

Τάση λειτουργίας: 220-230V AC/50Hz

Kατανάλωση: 5W

Μέθοδοι προστασίας:
1. Aσφάλεια 0.5Α
2. Χρονιστής καλής λειτουργίας
3. Σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας το σύστημα τίθεται εκτός γεγονός που επιτρέπει τη χειροκίνητη λειτουργία της συσκευής.

 


ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο ρυθμιστής φωτισμού είναι μία φορητή συσκευή σχεδιασμένη για τον έλεγχο της έντασης φωτισμού. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον απομακρυσμένο έλεγχο της έντασης φωτισμού χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας ΕHS μέσω της γραμμής χαμηλής τάσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέθοδος ελέγχου φορτίου: SCR

Μέγιστο ρεύμα φορτίου: 400W

Συσκευασία:
1. Πλαστικό κουτί με ρευματολήπτη και ρευματοδότη τύπου schouko
2. Πλαστικό κουτί τύπου ράγας DIN

Πλαστικό κουτί με πρίζα και υποδοχέα τύπου schouko

Ρύθμιση έντασης φωτισμού: από 10% έως 100% της μέγιστης φωτεινότητας

Επικοινωνία μέσω γραμμής χαμηλής τάσης
1. Πρότυπο ΕΝ 50.065-1
2. Μέθοδος: FSK
3. Συχνότητα: 132.5ΚΗz
4. Ρυθμός: 2400bps
5. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: EHS

Τάση λειτουργίας: 220-230V AC/50Hz

Kατανάλωση: 5W

Μέθοδοι προστασίας:
1. Aσφάλεια 0.5Α
2. Χρονιστής καλής λειτουργίας
3. Σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας η συσκευή τίθεται στην κατάσταση μέγιστης φωτεινότητας.
συσκευής.

 


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ο διακόπτης μεγάλων ηλεκτρικών φορτίων είναι μία ειδική έκδοση του διακόπτη ηλεκτρικών φορτίων συσκευή σχεδιασμένη για τον έλεγχο και την επιτήρηση της κατανάλωσης ενέργειας ηλεκτρικών φορτίων μεγάλου ρεύματος. Η συσκευή προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο του ηλεκτρικού φορτίου και απομακρυσμένη μέτρηση ρεύματος χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας ΕHS μέσω της γραμμής χαμηλής τάσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέθοδος ελέγχου φορτίου: SPST relay

Μέγιστο ρεύμα φορτίου: >20A (εξωτερικό relay)

Συσκευασία: Πλαστικό κουτί τύπου ράγας DIN

Μέτρηση ρεύματος: 0-(Μέγιστο ρεύμα φορτίου) χρησιμοποιώντας εσωτερικό μετασχηματιστή ρεύματος

Επικοινωνία μέσω γραμμής χαμηλής τάσης
1. Πρότυπο ΕΝ 50.065-1
2. Μέθοδος: FSK
3. Συχνότητα: 132.5ΚΗz
4. Ρυθμός: 2400bps
5. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: EHS

Τάση λειτουργίας: 220-230V AC/50Hz

Kατανάλωση: 5W

Μέθοδοι προστασίας:
1. Aσφάλεια 0.5A
2. Χρονιστής καλής λειτουργίας
3. Σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας το σύστημα τίθεται εκτός γεγονός που επιτρέπει τη χειροκίνητη λειτουργία της συσκευής.

 


ΠΥΛΗ
Ο διακόπτης μεγάλων ηλεκτρικών φορτίων είναι μία ειδική έκδοση του διακόπτη ηλεκτρικών φορτίων συσκευή σχεδιασμένη για τον έλεγχο και την επιτήρηση της κατανάλωσης ενέργειας ηλεκτρικών φορτίων μεγάλου ρεύματος. Η συσκευή προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο του ηλεκτρικού φορτίου και απομακρυσμένη μέτρηση ρεύματος χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας ΕHS μέσω της γραμμής χαμηλής τάσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επικοινωνία με το μετρητή: Δύο εξωτερικά IR Leds, συμβατά με το πρωτόκολλο IEC-1107.

Συσκευασία: Πλαστικό κουτί τύπου ράγας DIN

Επικοινωνία μέσω γραμμής χαμηλής τάσης
1. Πρότυπο ΕΝ 50.065-1
2. Μέθοδος: FSK
3. Συχνότητα: 132.5ΚΗz
4. Ρυθμός: 2400bps
5. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: EHS

Τάση λειτουργίας: 220-230V AC/50Hz

Kατανάλωση: 5W

Μέθοδοι προστασίας:
1. Aσφάλεια 0.5A
2. Χρονιστής καλής λειτουργίας

 


ΓΕΦΥΡΑ ΦΑΣΕΩΝ
Η γέφυρα φάσεων είναι μία παθητική συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για την μετάβαση των δεδομένων του πρωτοκόλλου EHS και στις τρεις φάσεις του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους συσκευές οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί τύπου ράγας DIN

Είσοδοι: Οι τρεις φάσεις του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

Μέθοδος Γεφύρωσης: Παθητικό φίλτρο

Επικοινωνία μεταξύ των φάσεων:
1. Πρότυπο ΕΝ 50.065-1
2. Μέθοδος: FSK
3. Συχνότητα: 132.5ΚΗz
4. Ρυθμός: 2400bps

Μέθοδοι προστασίας: Aσφάλεια 0.5A/φάση

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Δύο εργαλεία έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τους μηχανικούς εγκατάστασης να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Τα εργαλεία ονομάζονται Απλό Εργαλείο Εγκατάστασης (Simple Installation Tool, SIT) και Σύνθετο Εργαλείο Εγκατάστασης (Enhanced Installation Tool, EIT).


ΑΠΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το Απλό Εργαλείο Εγκατάστασης μπορεί να μεταδώσει και να λάβει στο εύρος ζώνης που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο EHS. To Απλό Εργαλείο Εγκατάστασης έχει τη δυνατότητα να μετρά το σήμα ενώ εκπέμπει ή λαμβάνει. Η δυναμική περιοχή μέτρησης είναι 30dBμV, από 68dBμV έως 98dBμV.

Έτσι το εργαλείο αυτό μετρά το σήμα στην κρίσιμη δυναμική περιοχή. Όταν το σήμα είναι μικρότερο από 68dBμV τότε ο εγκαταστάτης μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει μεγάλη εξασθένηση ή δεν υπάρχει σήμα. Όταν το σήμα είναι μεγαλύτερο από 98dBμV τότε ο εγκαταστάτης μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Επιπλέον, o εγκαταστάτης, χρησιμοποιώντας δύο εργαλεία, ένα σε κατάσταση εκπομπής και ένα σε κατάσταση λήψης, μπορεί να επαληθεύσει την ποιότητα της διαδρομής του σήματος. Επίσης, μπορεί να ανιχνεύσει και να απομονώσει τις εφαρμογές που έχουν μικρή χαρακτηριστική αντίσταση και προκαλούν σοβαρή εξασθένηση στο σήμα. Οι δυνατότητες αυτές είναι απαραίτητες για κάθε νέα εγκατάσταση του δικτύου EHS. Επιπλέον, ένας εγκαταστάτης, χρησιμοποιώντας μόνο ένα εργαλείο, μπορεί να ανιχνεύσει ποιες εφαρμογές προκαλούν θόρυβο στο εύρος ζώνης του δικτύου και να υπολογίσει την ποιότητα ενός πομπού EHS.

Το εργαλείο χρησιμοποιεί 10 οπτικές ενδείξεις για να απεικονίσει το επίπεδο του σήματος, 3 οπτικές ενδείξεις για να απεικονίσει τον τρόπο λειτουργίας και 1 οπτική ένδειξη για να απεικονίσει την ανίχνευση του φορέα του πρωτοκόλλου EHS. Επιπλέον διαθέτει ένα πλήκτρο για να μπορεί ο χρήστης να αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας.

 


ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το Απλό Εργαλείο Εγκατάστασης μπορεί να ανιχνεύσει τα περισσότερα από τα προβλήματα εγκατάστασης και να βοηθήσει τον εγκαταστάτη στην επίλυσή τους. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σωστή εγκατάσταση απαιτεί την ανίχνευση προβλημάτων που ξεπερνούν τις δυνατότητες του Απλού Εργαλείου. Για το λόγο αυτό υπάρχει το Σύνθετο Εργαλείο Εγκατάστασης το οποίο διαθέτει πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά υλικού και λογισμικού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του υλικού είναι:

Eπικοινωνία RS232

Επικοινωνία μέσω της γραμμής ισχύος

Ρυθμιζόμενη στάθμη του εκπεμπόμενου σήματος

Ευρεία περιοχή μέτρησης (100dBμV)

Μεγάλη ευαισθησία (60dBμV)

CPU MCS-51

Μετατροπέα A/D

Ρολόι πραγματικού χρόνου

Χρονιστής καλής λειτουργίας

Πληκτρολόγιο και οθόνη

Ο εγκαταστάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο για να ανιχνεύσει προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση του απλού εργαλείου, όπως προβλήματα πρωτοκόλλου ή προβλήματα που απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή των επικοινωνιών μέσα από τη γραμμή ισχύος. Επιπλέον, το σύνθετο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή ή τον έλεγχο αρκετών παραμέτρων (όπως είναι η διεύθυνση) σε εφαρμογές EHS.ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έλεγχος κοινόχρηστων φώτων
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να συνδιαστεί με αισθητήρες ανίχνευσης ατόμων και/ή με αισθητές μέτρησης φωτεινότητας δημιουργώντας σενάρια τα οποία οδηγούν σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ασφάλεια κτιρίων
Ο έλεγχος των φώτων με τυχαίο τρόπο κατά τη διάρκεια της νύχτας δημιουργεί την εντύπωση παρουσίας στο κτίριο. Όπως και η προηγούμενη εφαρμογή μπορεί να συνδιαστεί με αισθητήρες ανίχνευσης ατόμων και/ή με αισθητές μέτρησης φωτεινότητας.

Έλεγχος καταναλώσεων
Η μέτρηση ρεύματος δίνει τη δυνατότητα καταγραφής και αξιοποίησης στοιχείων που αφορούν την κατανάλωση οποιοδήποτε χρονικού διαστήματος ανά κτίριο, όροφο ή γραφείο.

Πυρασφάλεια
Αισθητές ανίχνευσης καπνού μπορούν να επικοινωνούν με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης των ευφυών συστημάτων μέσω του πρωτοκόλλου EHS. Κατόπιν το κεντρικό σύστημα μπορεί να ειδοποιεί τηλεφωνικά το κατάλληλο άτομο ή υπηρεσία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Aντικειμενικός σκοπός του κεντρικού συστήματος είναι να παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης των ηλεκτρικών φορτίων με σκοπό την μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα γραφικό περιβάλλον για την επικοινωνία με τον χρήστη, το οποίο συνήθως προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης ή στην οθόνη του Η/Υ, ενώ για την υλοποίηση του χρησιμοποιούνται ισχυροί μικροεπεξεργαστές. Δεδομένης της ύπαρξης ενός τέτοιου συστήματος με μεγάλη επεξεργαστική ισχύ στην οικία του χρήστη όλο και περισσότερες λειτουργίες των επιμέρους υποσυστημάτων ενσωματώνονται στο κεντρικό σύστημα δημιουργώντας ένα κεντρικοποιημένο σύστημα ελέγχου και επίβλεψης.


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αντικειμενικός σκοπός του κεντρικού συστήματος είναι να παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης των ηλεκτρικών φορτίων με σκοπό την μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Το σύστημα περιλαμβάνει ένα γραφικό περιβάλλον για την επικοινωνία με τον χρήστη, το οποίο συνήθως προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης ή στην οθόνη του Η/Υ, ενώ για την υλοποίηση του χρησιμοποιούνται ισχυροί μικροεπεξεργαστές. Δεδομένης της ύπαρξης ενός τέτοιου συστήματος με μεγάλη επεξεργαστική ισχύ στην οικία του χρήστη όλο και περισσότερες λειτουργίες των επιμέρους υποσυστημάτων ενσωματώνονται στο κεντρικό σύστημα δημιουργώντας ένα κεντρικοποιημένο σύστημα ελέγχου και επίβλεψης.

Το γραφικό περιβάλλον (graphic user interface, GUI) περιλαμβάνει το κατάλληλο κείμενο, πλαίσια διαλόγου, πλήκτρα, εικονίδια κλπ για τον έλεγχο και επίβλεψη των ηλεκτρικών φορτίων του χρήστη. Επίσης το σύστημα έχει την δυνατότητα να παρέχει πιθανές υπηρεσίες ασφάλειας οικίας.

Ο έλεγχος και η επίβλεψη των ηλεκτρικών φορτίων γίνεται μέσω αλγορίθμών ελέγχου οι οποίοι βασίζονται στην επικοινωνία του κεντρικού με τους ευφυείς κόμβους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του κεντρικού συστήματος είναι τα εξής:

Πλήρη υλοποίηση του πρωτοκόλλου EHS.
Το ΕHS δίκτυο αποτελείται από όλες τις επιμέρους συσκευές, στην πλευρά του καταναλωτή, οι οποίες επικοινωνούν μέσω των γραμμών ισχύος. Το κεντρικό σύστημα έχει την πλήρη εποπτεία και διαχείριση των συσκευών αυτών, υλοποιώντας όλες τις λειτουργίες που προκύπτουν από το πρωτόκολλο επικοινωνίας EHS.

Επικοινωνία μέσω της γραμμής ισχύος.
Περιλαμβάνει το κατάλληλο υλικό για την επικοινωνία μέσω των γραμμών ισχύος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ50.065-1

Γραφικό περιβάλλον χρήστη.
Το κεντρικό σύστημα είναι έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στην οθόνη ενός Η/Υ ή στην τηλεόραση είτε μέσω του SCART είτε μέσω της κεραίας της τηλεόρασης. Το γραφικό περιβάλλον, το οποίο προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης, περιλαμβάνει το κατάλληλο κείμενο, πλαίσια διαλόγου, πλήκτρα, εικονίδια κ.λ.π., μέσω των οποίων ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο και επίβλεψη των ηλεκτρικών του φορτίων.

Εύκολος χειρισμός.
Η επικοινωνία ανάμεσα στον χρήστη και την εφαρμογή ελέγχου γίνεται με απλό και σαφή τρόπο δεδομένου ότι πολλοί καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση μικροϋπολογιστικών συστημάτων. Το κεντρικό σύστημα υποστηρίζει την επικοινωνία με ένα τηλεχειριστήριο μέσω του οποίου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το γραφικό περιβάλλον του τερματικού. Ωστόσο, για τους χρήστες που είναι εξοικειωμένοι με υπολογιστικά συστήματα το κεντρικό σύστημα διαθέτει θύρες για ποντίκι και πληκτρολόγιο..

Εύκολη εγκατάσταση.
Το κεντρικό σύστημα τροφοδοτείται από το ένα κοινό ρευματοδότη και συγχρόνως μέσω του ίδιου ρευματοδότη επικοινωνεί με τους ευφυείς κόμβους.

Υποστηρίζει μεγάλου μεγέθους εφαρμογές.
Στο κεντρικό σύστημα εκτελούνται οι αλγόριθμοι διαχείρισης των ηλεκτρικών φορτίων του χρήστη. Επίσης, στο κεντρικό σύστημα είναι αποθηκευμένη και εκτελείται η εφαρμογή ελέγχου. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του EHS πρωτοκόλλου, των αλγορίθμων ελέγχου και τις απαιτήσεις ενός γραφικού περιβάλλοντος, το κεντρικό σύστημα υποστηρίζει την εκτέλεση εφαρμογών με μέγεθος 2Μbyte.

Λογισμικό πολυεπεξεργασίας – CE Windows.
Η εφαρμογή ελέγχου βασίζεται σε αλγόριθμους ελέγχου οι οποίοι επικοινωνούν με το επίπεδο εφαρμογής του EHS πρωτοκόλλου και με τον χρήστη μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. Για να γίνει δυνατή η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων και γεγονότων που εμφανίζονται με τυχαία σειρά σ' ένα οικιακό δίκτυο το κεντρικό σύστημα περιλαμβάνει μικροϋπολογιστικό σύστημα το λογισμικό του οποίου μπορεί να χειριστεί ταυτόχρονα πολλές διαδικασίες (Multi Tasking περιβάλλον).

Μόνιμη αποθήκευση.
Το κεντρικό σύστημα έχει τη δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης της εφαρμογής και των δεδομένων της ώστε σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος το σύστημα να μπορεί να επανεκκινήσει ομαλά χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.

Μικρή κατανάλωση.
Υποστηρίζει Power Management ώστε να έχει χαμηλή κατανάλωση.

Μικρό μέγεθος.
Έχει μικρό μέγεθος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί κοντά ή επάνω στην τηλεόραση του χρήστη

 
Επιλογή γλώσσας:    GreekEnglish (United Kingdom)

Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Applied Electronics Laboratory, Department of Electrical & Computer Engineering, University of Patras